Nejc Halzer

Odvetniški pripravnik

Nejc Halzer je leta 2018 diplomiral cum laude na prvi bolonjski stopnji. Naslov njegove diplomske naloge je »Anticipirana fiduciarna cesija v insolventnih postopkih«. Izkušnje na področju gospodarskega, finančnega in insolventnega prava si je pridobil že med študijem, odvetniški pisarni pa se je pridružil leta 2019, kot primarni stik pisarne s strankami. Leta 2020 je magistriral cum laude na Evropski pravni fakulteti v Ljubljani z magistrskim delom Problematika izbrisa podrejenih dolžniških finančnih instrumentov.

Jeziki:

angleški, nemški, hrvaški