• Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami s komentarjem
   Založba Uradni list Republike Slovenije, 2007 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Priročnik za javno naročanje
   Založba Uradni list Republike Slovenije, 2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Omejitev aktivne legitimacije pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika
   Pravna praksa, št. 15/2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Kdaj je treba omogočiti vpogled v ponudbe konkurenčnih ponudnikov
   Pravna praksa, št. 24-25/2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • (Ne)zakonito ravnanje javnih naročnikov pri oddaji storitev s Seznama B?
   Pravna praksa, št. 43/2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe v praksi Državne revizijske komisije
   Pravna praksa, št. 44/2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Neupravičena diskriminacija ponudnikov v okviru postopka s pogajanji po predhodni objavi
   Pravna praksa, št. 47/2008 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Neobičajno nizka ponudba
   Pravna praksa, št. 9/2009 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Svetovanje javnim naročnikom po novem
   Pravna praksa, št. 14/2010 (Mateja Dren)
  • ZJN-2 in ZJNVETPS
   (recenzija knjige dr. Vesna Kranjc: Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)), Pravna praksa, št. 19/2010 (Mateja Dren)
  • Varovanje poslovne skrivnosti in vpogled v dokumentacijo v postopkih oddaje javnih naročil po novem
   Pravna praksa, št. 19/2011 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Razlika med podizvajalcem in proizvajalcem v javnem naročanju
   Pravna praksa, št. 25/2011 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Obdobje mirovanja po noveli ZJN-2C
   Pravna praksa, št. 27/2011 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja po novem
   Pravna praksa, št. 28-29/2011 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Sodno varstvo v postopkih javnega naročanja
   Pravna praksa, št. 30-31/2011 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Bonitetne ocene v javnih naročilih
   Pravna praksa, št. 42/2012 (Mateja Dren, soavtorica)
  • Računalništvo v oblaku in zasebnost
   Tax-Fin-Lex, 9.2.2015 (Nastja Rovšek Srše, avtorica)