Mateja Dren

Odvetnica, partnerica

Mateja Dren je partnerica odvetniške pisarne. Diplomirala je na ljubljanski Pravni fakulteti leta 2005, že od leta 2004 pa je pridobivala izkušnje z delom v eni večjih slovenskih odvetniških družb. Pravosodni izpit je opravila leta 2007. Odvetniški pisarni se je pridružila leta 2009.

Odlika

Pri delu jo odlikuje analitski in poglobljen pristop k strankam. Njena glavna področja dela so gospodarsko statusno in pogodbeno pravo, pravo javnih naročil, pravo intelektualne lastnine, nepremičninsko pravo in insolvenčno pravo.

Uspehi

Je avtorica oz. soavtorica več strokovnih prispevkov in komentarja zakona pa tudi predavateljica prava javnih naročil.

Jeziki:

angleški, hrvaški, srbski, pasivno nemški