Katja Jenšterle

Odvetnica

Katja Jenšterle se je kot zadnja pridružila odvetniški pisarni v začetku leta 2020. Diplomirala je na ljubljanski Pravni fakulteti leta 2007, svoje prve izkušnje na področju prava pa je pridobila v odvetniški pisarni v Kranju. V letu 2011 je opravila pravosodni izpit in nadaljevala delo kot odvetniška kandidatka. Od leta 2013 do prihoda v odvetniško pisarno je delala kot samostojna pravnica v eni izmed osrednjih slovenskih bank.

Področja dela

Glavna področja njenega dela so gospodarsko, bančno, pogodbeno in potrošniško pravo. Odlike njenega dela so predvsem poglobljena obravnava, vztrajnost in zavzetost za stranke.

Jeziki:

angleški, pasivno hrvaški, srbski in nemški